Maastoutunut myyjä asiakasmarkkinoinnin ytimessä  Tämähän tulee jo korvista ulos ja hyvä niin, sillä saakin tulla. Nimittäin digitalaisuus on se, mikä tuo mahdollisuuksia yrityksille hyödyntää uutta teknologiaa jokaisessa asiakkaan ostoprosessin vaiheessa. Lähes joka Erkillä ja Ilpolla on oma mobiililaite, johon ovela yritys voi ujuttaa muistutuksen itsestään esimerkiksi sijaintitietoja hyödyntämällä. Aika usealla Ullalla ja monella Martilla on myös internetin ihmeellinen maailma sekä sähköposti käytössään. Ostohistorian perusteella sitten vain mainos-tamaan, digitaalisuuden aallonharjalla, kun kerta ollaan ja eletään. Monikanavamarkkinoinnista. Jotta me ymmärrämme asiakastamme, meidän tulee lähes-tyä asiakasta jokaisesta kulmasta ja tietää, mitä asiakas tekee eri kanavissa. Ja näissä kanavissa, missä asiakas tekee, me yritykset toimimme samalla tavalla, vaikka asiakas puuhaisi ties mitä ja sitä sun tätä. Promootiot, jotka lävistävät useita kanavia saman-aikaisesti saavuttaen asiakkaan samalla tavalla monissa eri kanavissa, ovat tehokkaita. Sillä, jos jollain jäädään mieleen. Asiakasmarkkinointiin kuuluvat myös myymälän ilmapiiri- ja designtekijät. Eri osto-tehtävissä olevien asiakassegmenttien tarpeisiin voidaan suunnitella erilaisia ratkaisuja, vaikka kauppaa kaupan sisälle, jos asiakas siitä hyötyy ja saa arvoa. Tämä design ja ilmapiiri tulee huomioida myös yrityksen internetsivuilla – sivutkin voidaan suunnitella niin, että ne tukevat asiakkaan ostokäyttäytymistä.  Entä tavararyhmienhallinta ja tuotteiden esillepano? Tänä Trumpin ja Tinderin aikana, tässäkin voidaan hyödyntää teknologiaa tai sitten vähittäiskaupan maastoutunut myyjä voi tarkkailla asiakkaiden liikkumista liikkeessä kuin tonttu konsanaan ja kehittää tämän perusteella uusia ratkaisuja hylly- ja myymälätilan hallintaan.  Asiakasmarkkinoinnissa meitä kiinnostaa myös sen tunnusluvut sekä mittaristot. Seik-kaileeko asiakas verkkokaupassa aikaa kuluttaakseen, klikkaileeko ostoskoriin ja jättää sinne odottamaan palkkapäivää vai tietääkö asiakas, mitä haluaa ja suit sait sukkelaan ostaa ja palauttaa viikon päästä? Onko asiakas suunnitellut ostoksensa vai ostaako asi-akas impulssi ostoksia? Mitata ja miettiä kannattaa, jotta tiedetään kuka asiakkaista ostaa tarpeeseen ja kuka asiakkaista ostaa, kun tarpeeksi usein tuote hyppää ruudulle ja muistuttaa itsestään. Oletteko tulleet ajatelleeksi sitä, että valmistajayritys ja vähittäiskauppa voivat todella hyötyä toisistaan, jos heidän välillään on tiivistä yhteistyötä? Yhteistyö on erityisen me-hukkaan hedelmän hedelmällistä, jos tahot jakavat tietoa toisilleen, vaikka yhteisen da-tan avulla. Nämä tahot voivat ja kykenevät tuottamaan yhdessä arvoa asiakkaalle. Tässä esimerkki: valmistajayrityksellä on mobiilisovellus (koska digitalisaatio), jonka kautta asiakkaat voivat löytää yrityksen tuotteita myyvän vähittäiskaupan. Ja jälleen markki-nointiviestit saadaan kohdennettua. Asiakaskupongit löytävät oikeat asiakkaat ja pro-mootiot on suunnattu oikeaan länteen eikä väärään itään.  Se asiakasmarkkinoinnista. -Marika- 15.12.2018 Tämä homma ei hauista tarvi 18.8.2017 Pieni mielipide 2.10.2017 Lue tästä >> Lue tästä >> Lue tästä >> Lue tästä >> Voitteko uskoa 26.9.2017 Lue tästä >> Lue tästä >> Otetaanko oppia Kurttilalta? 20.10.2017 Lue tästä >> Lue tästä >> Lue tästä >> Lue tästä >> Vanha juttu 11.12.2017 Lue tästä >> Lue tästä >> Henkilöbrändi Lue tästä >> Lue tästä >> Seuraavaksi otammeyhteen olympialaisissa 27.1.2018 Lue tästä >> Lue tästä >> Kiirettä pitää 6.2.2018 Lue tästä >> Lue tästä >> Lue tästä >> Lue tästä >> Markkinoinnista lääke menestykseen 5.4.2018 Lue tästä >> Lue tästä >> Kuluttajan kissanpäivät 4.5.2018 Lue tästä >> Lue tästä >> Evästeitä ja Leviksiä 11.5.2018 Lue tästä >> Lue tästä >> Mainontaa luovuuspäissään 5.6.2018 Lue tästä >> Lue tästä >> Bloggaaja pakkaa elämän  laukkuun 13.6.2018 20.1.2018 Brändiasiaa 6.11.2017 Lue tästä >> Lue tästä >> Erinomaisuudesta 3.8.2018 Lue tästä >> Lue tästä >> Avaruudessa ollaan 23.8.2018 SEI NÄ JOELLE Lue tästä >> Lue tästä >> 11.12.2018
Maastoutunut myyjä asiakasmarkkinoinnin ytimessä
mainostoimisto ZOOMI
mainostoimisto ZOOMI